Školné

Školné

Školné
jednotlivých programov

1400 €
Štúdium MBA
 • Konečná cena vrátane DPH
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
1400 €
Štúdium LLM
 • Konečná cena vrátane DPH
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
1400 €
Štúdium MPA
 • Konečná cena vrátane DPH
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok

V cene štúdia je zahrnuté:

 • kompletné spracovanie prihlášky
 • prístup do e-learningového systému, v ktorom sú obsiahnuté študijné materiály, skriptá, prípadne odporúčaná literatúra
 • bezplatná účasť na workshopoch, seminároch a prednáškach organizovaných naším inštitútom
 • online komunikácia s jednotlivými garantmi a lektormi
 • online podpora študijného oddelenia
 • vystavenie diplomu po dokončení štúdia (v slovenskom i anglickom jazyku)
 • možnosť rozdelenia školného do dvoch až piatich splátok (bez navýšenia konečnej ceny štúdia)

Daňové zvýhodnenia

Zamestnávateľ si môže štúdium uplatniť ako výdavky na profesijný rozvoj v základe dane z príjmu. Zároveň ide o príjem zamestnanca, ktorý je podľa zákona o dani z príjmov oslobodený od dane, ak štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa.

ODBORNÉ PROGRAMY

Prečo študovať
na IFBS

Osobný rozvoj
Osobný rozvoj znamená osobne rásť a naučiť sa s nadhľadom zvládať bežné životné situácie, ktoré zažíva každý z nás. Na osobnom rozvoji je krásne, že pracujete skutočne sami so sebou.
Prestížni prednášajúci
Pri výbere školy je dôležité zamerať sa na kvalitu, odbornosť a profesionalitu lektorského tímu. Spolupracujeme s odborníkmi z praxe s praktickými skúsenosťami, ktorí vám zabezpečia kvalitné a využiteľné vzdelanie.
Konkurenčné výhody
Štúdiom rozšírite svoje obzory o nové skúsenosti, schopnosti a vedomosti z praxe, čím nepochybne získate konkurenčnú výhodu tak na trhu práce, ako aj v oblasti slobodnej podnikateľskej súťaže.
Praktický prínos
Štúdium je navrhnuté tak, aby čo najviac odrážalo reálne životné situácie a manažérsku prax. Získané znalosti a praktické manažérske skúsenosti môžete preniesť do praxe a využiť aj v živote.
Kvalitné vzdelávanie
Indikátorom kvality programov, ktoré poskytujeme, ako aj celej inštitúcie, sú okrem iného prestížne akreditácie a členstvá v národných aj nadnárodných asociáciách.
Online forma štúdia
Výučba prebieha kompletne online prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzky. Kvalita štúdia ostáva v plnej miere zachovaná.
Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.
Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Bratislava Institute of Business
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.