MPA – Master of Public Administration

Študijný vzdelávací program MPA (Master of Public Administration) je určený predovšetkým pre štátnych úradníkov či zamestnancov vo verejnej správe, prípadne zamestnancov neziskových organizácií na manažérskych pozíciách, ktorí chcú svoju kariéru a osobnostný rast v oblasti verejnej správy posunúť zase o krok ďalej.

Programy MPA
Master of Public Administration

Základné informácie
o štúdiu MPA

Podmienky prijatia
Vysokoškolské vzdelanie alebo relevantné skúsenosti na vedúcej alebo manažérskej pozícii.
Metóda a forma výučby
Štúdium prebieha kompletne online prostredníctvom systému elektronického vzdelávania.
Jazyk výučby
Štúdium v slovenskom jazyku s akceptáciou angličtiny.
Dĺžka štúdia
12 - 16 mesiacov
Začiatok štúdia
Individuálne
Študijné materiály
Všetky študijné materiály sú k dispozícii v študentskom systéme.
Seminárne práce
Rozsah seminárnej práce je 8 - 12 normostrán
Ukončenie štúdia
Záverečná práca (min. 30 normostrán)
Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.
Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Bratislava Institute of Business
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.