Referencie

Referencie študentov

Referencie
absolventov a študentov

Kladné referencie našich absolventov a študentov sú pre nás tým najcennejším. Priaznivé ohlasy sú tým najvýznamnejším ocenením práce každého z Inštitútu forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií.

Vďaka štúdiu som získal množstvo vedomostí, ktoré teraz aktívne využívam vo svojej praxi, a musím povedať, že štúdium MBA Bezpečnostný management vnímam ako jedno zo svojich najlepších rozhodnutí. Zo svojho pohľadu môžem štúdium hodnotiť len pozitívne.

https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2022/02/7-160x160.png
Bc. Peter Šteiner, MBA
MBA Bezpečnostný management

Štúdium krízového managementu na IFBS môžem všetkým len odporúčať. Keby som sa mala pre štúdium rozhodnúť znova, neváhala by som a študovala opäť na IFBS. Všetkým členom bezpečnostných zborov toto štúdium veľmi odporúčam.

https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2022/02/6-160x160.png
Ing. Eva Marková, MBA
MBA Krízový management

O štúdiu MBA som uvažoval dlhší čas a nevedel som, či bude pre mňa ako záchranára mať význam. Nakoniec mi štúdium umožnilo lepšie sa zorientovať v oblasti, v ktorej sa pohybujem, a navyše som získal množstvo informácií nad rámec svojej špecializácie. Osobne môžem štúdium len odporúčať.

https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2022/02/5-160x160.png
Ing. Peter Krajčovič, MBA
MBA Riadenie ľudských zdrojov

Získanie titulu MBA bolo mojím dlhoročným cieľom. Som veľmi rada, že som si vybrala práve IFBS. Štúdium MBA Bezpečnostný management odporúčam všetkým kolegom z bezpečnostných zborov.

https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2022/02/2-160x160.png
Bc. Martina Pinková MBA
MBA Bezpečnostný management

Vďaka štúdiu LLM Trestnoprávna činnosť mám teraz oveľa väčší rozhľad. Vynikajúci prístup zo strany školy, flexibilita štúdia, jednoduchá orientácia v študijnom systéme. Pre mňa bolo štúdium ďalšou skvelou skúsenosťou a všetkým ho môžem odporúčať.

https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2022/02/9-160x160.png
Mgr. Peter Žembera, LLM
LLM Trestnoprávna činnosť

Štúdium LLM Kriminalistika a kriminológia bolo pre mňa obrovským prínosom a výrazne ma v mojej praxi posunulo. Veľmi som ocenil online formu štúdia, vďaka ktorej som si mohl všetko naplánovať podľa vlastných časových možností.

https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2022/02/10-160x160.png
Mgr.Milan Šustek, LLM
LLM Kriminalistika a kriminológia

Štúdium MBA Krízový management ma obohatilo o nové uhly pohľadu na problematiku odboru a ukázalo mi efektívnejšie cesty a postupy. Pre mňa osobne bolo veľmi užitočné a všetkým kolegom z hasičského zboru by som ho len odporúčal.

https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2022/02/4-160x160.png
Bc. Marek Slanina, MBA
MBA Krízový management

Za najväčší benefit považujem flexibilitu štúdia, konkrétne zameranie na bezpečnostný manažment a individuálny prístup v celom priebehu štúdia. Štúdium MBA Bezpečnostný management na ÚVPS môžem len odporúčať.

https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2022/02/11-160x160.png
Bc. Matěj Hošna, MBA
MBA Bezpečnostný management
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
iahea
eacbe
acahe big
logocrbme2
logo blue
aect-300x53
vector-logo-300x109
cofse
aompi-300x73
iafse
O Inštitúte

Prečo študovať
na IFBS

Misia inštitútu

Poslaním Inštitútu forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je rozvíjať jeho postavenie ako centra kvalitného odborného vzdelávania a vedeckej organizácie v oblasti kriminalistiky a bezpečnostných štúdií.

Vízia inštitútu

Vízia Inštitútu forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je stať sa inštitútom profesijného vzdelávania prvej voľby pre rezort MV, Polície SR a HaZZ cestou skvalitňovania aktuálnych študijných programov.

Kľúč k úspechu

Vo vzdelávaní a výskume flexibilne reagujeme na zmeny bezpečnostnej situácie, právne zmeny, výskyt nových bezpečnostných rizík a procesy europeizácie a internacionalizácie.

Kvalitné vzdelávanie

Indikátorom kvality profesijných vzdelávacích programov, ktoré poskytujeme, ako aj celej inštitúcie sú okrem iného aj prestížne akreditácie a členstvá v národných aj nadnárodných asociáciách.

Aktuálne témy

Študijné programy profesijného vzdelávania sa permanentne inovujú v nadväznosti na aktuálne aj dlhodobé bezpečnostné riziká, právne zmeny a kvalifikačné potreby bezpečnostných zložiek, zamestnancov rezortu ministerstva vnútra a zamestnancov verejnej správy.

Konkurenčné výhody

Prestížny titul a nové poznatky predstavujú veľkú konkurenčnú výhodu. Podnetné informácie, konzultácie s tútormi, tvorba seminárnych prác – to všetko vás môže posunúť dopredu profesijne aj ľudsky.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.
Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Bratislava Institute of Business
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.