IFBS

Odborné Vzdelávanie

Inštitútu forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelania v profesne vzdelávacích programoch MBA, MPA a LLM.
https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2021/01/ifbs3.jpg
https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2020/04/bgn-slider-blue-corner-left.png
https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2020/04/floater-gold-dots.png
IFBS

Zameranie na prax

Absolventi Inštitútu forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií nájdu uplatnenie v zodpovedajúcich stupňoch riadiacich funkcií a špecializovaných profesií.
https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2021/01/ifbs2.jpg
https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2020/04/bgn-slider-blue-corner-left.png
Štúdium na IFBS

Konkurenčné
Výhody

Štúdiom rozšírite svoje obzory o nové skúsenosti, schopnosti a vedomosti z praxe, čím nepochybne získate konkurenčnú výhodu tak na trhu práce, ako aj v oblasti slobodnej podnikateľskej súťaže.
https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2021/01/ifbs1-kopie.jpg
https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2020/04/bgn-slider-blue-corner-left.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Inštitút forenzných vied
a bezpečnostno-právnych štúdií

AKREDITÁCIA A ČLENSTVO

Naša misia

Misiou Inštitútu forenzných vied a bezpečnostno-právných štúdií je rozvíjať je rozvíjať jeho postavenie ako centra kvalitného odborného vzdelávania a vedeckej organizácie v oblasti kriminalistiky a bezpečnostných štúdií.
AKTUÁLNOSŤ VÝUČBY

Naša vízia

Vízia Inštitútu forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je stať sa inštitútom profesijného vzdelávania prvej voľby pre rezort MV, Polície SR a HaZZ cestou skvalitňovania aktuálnych študijných programov.
DÔRAZ NA PRAX

Náš cieľ

Našim hlavným cieľom je poskytnúť jedinečné vzdelávacie programy, ktoré reflektujú vývojové trendy vo vymenovaných oblastiach a prispievajú tak k možnému kariérnemu rastu našich študentov a účastníkov.
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií

O Inštitúte

Na inštitúte môžu študovať nielen policajti v služobnom pomere, ale aj zamestnanci ministerstva vnútra a ostatných rezortov, ktorých zložky takisto uskutočňujú ochranu práva. Škola je otvorená aj pre civilných uchádzačov, ktorí majú po dosiahnutí stredoškolského vzdelania a dostatočnej praxe záujem študovať profesijné programy s bezpečnostno-právnou problematikou.
https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2020/05/img-slider-03.jpg

Vyberte si zo
študijných programov

Študujte odkiaľkoľvek

Študijný plán si môžete individuálne prispôsobiť svojim časovým možnostiam. Výučba prebieha prostredníctvom e-learningového systému v plnej miere online, vďaka čomu dokážeme eliminovať povinnosť dochádzky na výučbu. Tým sa otvára možnosť štúdia aj časovo vyťaženejším osobám, ktoré by inak na výučbu nemali dostatok času.

Flexibilné štúdium

Jedným z prínosov štúdia na Inštitúte forenzných a bezpečnostno-právnych štúdií je možnosť začatia štúdia prakticky kedykoľvek v priebehu celého roka. Výučba prebieha kompletne online vďaka čomu dokážeme eliminovať povinnosť dochádzky na výučbu. Tým sa otvára možnosť štúdia aj časovo vyťaženejším osobám

Kvalitné vzdelávanie

Modernizujeme a inovujeme formy výučby s cieľom dosiahnuť väčšiu efektívnosť a racionalitu vzdelávacieho procesu. Presadzujeme širšie využívanie aktivizujúcich foriem výučby so zámerom docieliť lepšie prepojenie výučby s praxou bezpečnostných zborov.
Školné

Školné
jednotlivých programov

1400 €
Štúdium MBA
 • Konečná cena vrátane DPH
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
1400 €
Štúdium LLM
 • Konečná cena vrátane DPH
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
1400 €
Štúdium MPA
 • Konečná cena vrátane DPH
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
iahea
eacbe
acahe big
logocrbme2
logo blue
aect-300x53
vector-logo-300x109
cofse
aompi-300x73
iafse
https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2020/04/img-years-of-trust.png
O Štúdiu

Štúdium na IFBS

Absolventi Inštitútu forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií nájdu uplatnenie v zodpovedajúcich stupňoch riadiacich funkcií a špecializovaných profesií v rezorte ministerstva vnútra, Polície SR, v obecných a mestských policajných útvaroch, vo vojenskej polícii, colnej správe, bezpečnostnej informačnej službe, väzenskej službe, ale aj v súkromných bezpečnostných službách.

Civilní absolventi sa po ukončení štúdia uplatnia ako riadiaci pracovníci a špecialisti pri zaisťovaní bezpečnosti vo verejnom a v súkromnom sektore bezpečnostných služieb, v priemysle, peňažníctve a iných hospodárskych odboroch. Uplatnenie nachádzajú aj ako pracovníci úradov štátnej správy a miestnej samosprávy.
Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.
Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Bratislava Institute of Business
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.