LLM – Master of Laws

Master of Laws je postgraduálny magisterský program so zameraním na právo a právne vedy. Ide o klasický celosvetovo uznávaný model štúdia, ktorý môže byť poskytovaný v mnohých špecializáciách.

Programy LLM
Master of Laws

Základné informácie
o štúdiu LLM

Podmienky prijatia
Vysokoškolské vzdelanie alebo relevantné skúsenosti na vedúcej alebo manažérskej pozícii.
Metóda a forma výučby
Štúdium prebieha kompletne online prostredníctvom systému elektronického vzdelávania.
Jazyk výučby
Štúdium v slovenskom jazyku s akceptáciou angličtiny.
Dĺžka štúdia
12 - 16 mesiacov
Začiatok štúdia
Individuálne
Študijné materiály
Všetky študijné materiály sú k dispozícii v študentskom systéme.
Seminárne práce
Rozsah seminárnej práce je 8 - 12 normostrán
Ukončenie štúdia
Záverečná práca (min. 30 normostrán)
Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.
Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Bratislava Institute of Business
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.