Štúdium na IFBSPodmienky prijatia
k štúdiu

V prípade záujmu o štúdium niektorého z programov MBA, MPA alebo LLM vyplňte našu online prihlášku. O všetko ostatné sa už postará študijné oddelenie, ktoré vás bude kontaktovať. Pre prijatie do niektorého z manažérskych vzdelávacích programov je potrebné spĺňať podmienky prijatia.
https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2020/05/img-slider-03.jpg
https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2020/04/bgn-slider-blue-corner-left.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Môžem študovať MBA, MPA alebo LLM, aj keď nemám vysokoškolské vzdelanie?

 • Áno, z tejto podmienky môže vedenie inštitútu udeliť výnimku v prípade, že uchádzač o štúdium disponuje dostatočnou praxou v danom odbore.

Musím absolvovať prijímacie skúšky?

 • Nie, na programy MBA, MPA a LLM nie je potrebné zložiť žiadnu prijímaciu skúšku.

Štúdium MBA

Na štúdium profesijného programu MBA (Master of Business Administration)je nutné spĺňať tieto podmienky:

 • vyplnenie a podanie prihlášky na štúdium,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne bakalársky titul,
 • alebo absolvovanie programu BBA,
 • alebo aspoň dva roky praxe v tejto oblasti,
 • uzavretie zmluvy o štúdiu,
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.

Štúdium MPA

Na štúdium profesijného programu MPA (Master of Public Administration) je nutné spĺňať tieto podmienky:

 • vyplnenie a podanie prihlášky na štúdium,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne bakalársky titul,
 • alebo absolvovanie programu BBA
 • alebo aspoň dva roky praxe v tejto oblasti,
 • uzavretie zmluvy o štúdiu,
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.

Štúdium LLM

Na štúdium profesijného programu LLM (Master of Laws) je nutné spĺňať tieto podmienky: požiadavky:

 • vyplnenie a podanie prihlášky na štúdium,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne bakalársky titul,
 • alebo absolvovanie programu LLB,
 • alebo aspoň dva roky praxe v tejto oblasti,
 • uzavretie zmluvy o štúdiu,
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.
Štúdium kompletne online

Štúdium
kompletne online

Štúdium prebieha kompletne online prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzať na výučbu. Tým sa otvára možnosť štúdia aj osobám, ktoré sú veľmi vyťažené a na výučbu by inak nemali dostatok času.
https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2019/04/blog-post-17.jpg
Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.
Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Bratislava Institute of Business
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.