Prečo študovať na IFBS

Faktorov, ktoré sa podieľajú na správnom výbere školy, je hneď niekoľko. Aby ste zvolili správne, treba si vybrať inštitúciu s odborom, ktorý najlepšie naplní vaše očakávania. Vyberte si tak, aby ste mali istotu, že ste si zvolili tú najlepšiu inštitúciu pre vaše vzdelanie a budúci kariérny rast.
Čo získate štúdiom na IFBS?

Nech už si vyberiete akékoľvek zameranie, každý študijný program na Inštitútu forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je zostavený tak, aby rozšíril vaše vedomosti v danej oblasti a obohatil tieto znalosti aj o cenné skúsenosti z praxe. Štúdium pre vás nebude len ďalším krokom vo zvyšovaní svojej profesijnej kvalifikácie, ale pomôže vám lepšie a efektívnejšie premýšľať nad riešením pracovných problémov a vaša cesta nahor po kariérnom rebríčku bude opäť o niečo jednoduchšia.

Učíte sa od tých najlepších

Spolupracujeme s odborníkmi z praxe s praktickými skúsenosťami, ktorí vám zabezpečia kvalitné a užitočné vzdelanie. Špičkoví lektori, ktorí u nás vyučujú, sú uznávanými kapacitami vo svojom odbore. Vďaka týmto garantom s praktickými skúsenosťami máte zabezpečené kvalitné a využiteľné vzdelanie.

Efektívne štúdium

Na Inštitútu forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií záleží predovšetkým na vás a vašich časových možnostiach. Vzhľadom na to, že ide o štúdium, ktoré prebieha kompletne online, môžete začať študovať kedykoľvek a získať kvalitné vzdelanie už za 1 rok. Začiatok štúdia závisí len od vašich časových možností. Všetko si teda nastavíte individuálne, vďaka čomu u nás môžu študovať aj tí najvyťaženejší manažéri. Kvalitu výučby to však vôbec neznižuje.

Individuálny prístup a kvalita

Jedným z prínosov štúdia na Inštitútu forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je možnosť začatia štúdia v zásade kedykoľvek v priebehu celého roka. Všetky programy sú okrem toho navrhnuté tak, aby vyhoveli aj tým najnáročnejším z vás, a každý si tak môže zvoliť program podľa vlastného uváženia.

Konkurenčné výhody

Postgraduálne štúdium nie je len o získaní prestížneho titulu. Rozšírite si obzory o nové skúsenosti, schopnosti a vedomosti z praxe, čím nepochybne získate konkurenčnú výhodu tak na trhu práce, ako aj v oblasti slobodnej podnikateľskej súťaže.

https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2020/05/img-blue-corner-bottom-right.png
Študujte na IFBS z akéhokoľvek miesta

Štúdium prebieha kompletne online prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzať na výučbu. Tým sa otvára možnosť štúdia aj osobám, ktoré sú veľmi vyťažené a na výučbu by inak nemali dostatok času. Počas celého štúdia máte k dispozícii lektora, ktorý vám nielen pomáha, ale vás aj motivuje.

Prestížné profesijné vzdelanie

Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje profesijné vzdelávacie programy MBA, MPA a LLM. Výučba je založená okrem iného aj na dlhoročných skúsenostiach a znalostiach našich garantov a lektorov, a to nielen z oblasti výučby na zahraničných vysokých školách, ale predovšetkým na ich skúsenostiach z praxe, ktoré majú pre študentov vždy najväčší prínos.

Akreditácia a členstvo

Indikátorom kvality programov, ktoré poskytujeme, ako aj celej inštitúcie, sú okrem iného prestížne akreditácie a členstvá v národných aj nadnárodných asociáciách. Tieto akreditácie sú dôležitým kritériom pri výbere školy, pretože odrážajú úroveň a kvalitu poskytovaného vzdelania.

Výhody online výučby

Online forma štúdia poskytuje značnú flexibilitu, vďaka ktorej si naši študenti môžu štúdium plne prispôsobiť svojim časovým možnostiam. Študovať teda môže skutočne každý vrátane tých najvyťaženejších.

Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.
Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Bratislava Institute of Business
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.