FAQ

Na tejto stránke nájdete najčastejšie otázky o štúdiu v našom inštitúte. Ak tu nenájdete odpoveď na svoju otázku, neváhajte sa na nás obrátiť.
Ako často musím dochádzať za štúdiom?

Nikdy. Výučba na Inštitútu forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií prebieha kompletne online prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzať na výučbu. Študent sa teda nemusí fyzicky dostaviť do školy ani raz. Všetko zvládneme vyriešiť online – od podania prihlášky až po obhajobu záverečnej práce.

Ako prebieha online štúdium?

Celá výučba prebieha v študijnom systéme, ktorý je kompletne online. Celé štúdium teda môžete absolvovať z akéhokoľvek miesta. Postačí vám na to počítač a internetové pripojenie. Štúdiom, ktoré prebieha kompletne online, sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám veľmi vyťažených manažérov, ktorí si nemôžu dovoliť tráviť čas cestovaním do školy či výučbou v škole.
Začiatok štúdia závisí len od vašich časových možností. Určíte si ho vy. Nemusíte čakať na nasledujúci semester či mesiac. Začať môžete skutočne kedykoľvek. Keďže sa nevyžaduje dochádzka či prítomnosť na prednáškach, časový harmonogram štúdia si môžete zostaviť podľa vlastných možností. Nemusíte sa teda obávať toho, že by ste štúdium nevedeli skĺbiť s prácou, rodinou či inými povinnosťami.

Po prijatí na študijný program získa každý študent prístup do študentskej sekcie. V tomto systéme sú k dispozícii všetky potrebné informácie a študijné materiály. V priebehu celého štúdia môžete využívať konzultácie s lektormi prostredníctvom e-mailovej komunikácie či pomocou ďalších online nástrojov ako Teams či Skype. Podľa typu štúdia musí každý študent absolvovať všetky predmety daného programu. Ku každému predmetu sú k dispozícii študijné materiály, z ktorých čerpáte informácie. Po dôkladnom preštudovaní všetkých študijných materiálov absolvujete písomný test (online), na základe ktorého si overíme vaše znalosti. Následne vám zadáme seminárnu prácu (ku každému predmetu), vďaka ktorej si overíme pochopenie informácií so zreteľom na praktické využitie. Podľa voľby študenta prebieha štúdium v slovenskom alebo anglickom jazyku. Po ukončení všetkých predmetov dostanete zadanie záverečnej práce. Vypracovaním záverečnej práce sa štúdium ukončí. Následne vám vystavíme diplom a získate profesijný titul.

Kedy môžem začať s online štúdiom?

V zásade hneď. Vďaka tomu, že štúdium prebieha kompletne online, môžete začať, kedykoľvek budete chcieť.

Kto pripravuje študijné materiály a kontroluje písomné práce?

Všetky študijné materiály aj kontroly testov a písomných prác má na starosti náš lektorský tím. Ku každému predmetu je priradený jeden z našich lektorov, ktorý je kapacitou v danom odbore.

Kde sú k dispozícii materiály na štúdium?

Materiály sú k dispozícii v študentskom systéme, do ktorého dostane každý študent prístup na začiatku štúdia. V študentskom systéme je uvedený obsah každého predmetu spolu s odporúčanou literatúrou a pri každom predmete majú študenti k dispozícii skriptá k danému okruhu.

Ako je Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií akreditovaný?

Štúdium na Inštitútu forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je akreditované významnými zahraničnými asociáciami. Všetky naše akreditácie nájdete tu.

https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2020/05/img-blue-corner-bottom-right.png
Aké sú kritériá seminárnych prác?

Rozsah seminárnych prác je určený podľa zvoleného programu: MBA – 8 -12 normostrán, MPA – 8 -12 normostrán, LLM – 8 -12 normostrán.

Dá sa prihláška podať online?

Áno, prihláška sa dá poslať ľahko a jednoducho elektronicky prostredníctvom formulára na našich stránkach. S prihláškou nemusíte nikam chodiť.

Aký je poplatok pri podaní prihlášky?

Podanie prihlášky je úplne zadarmo. Neplatíte žiadne poplatky, platíte len za štúdium.

Čo nasleduje po podaní prihlášky?

V prípade podania riadne vyplnenej prihlášky sa s vami študijné oddelenie spojí najneskôr do dvoch pracovných dní, spravidla prostredníctvom e-mailu uvedeného v prihláške. Dostanete zmluvu o štúdiu, ktorú treba vytlačiť a podpísať, a v písomnej či elektronickej forme poslať naspäť na našu adresu.

V akom jazyku prebieha štúdium?

Štúdium prebieha primárne v slovenskom jazyku.

Je titul MBA medzinárodne uznávaný?

Titul MBA poskytuje jeho držiteľom mnoho výhod pre ďalšie kariérne príležitosti a vysiela jasný signál všetkým potenciálnym zamestnávateľom o ochote ďalej sa vzdelávať. Titul MBA sa už dlho považuje za štandard vo vzdelávaní väčšiny manažérov alebo vedúcich pracovníkov v zahraničí. Jeho výsledky sú uznávané a dobre hodnotené najmä v nadnárodných a zahraničných organizáciách. Tento titul nie je akademickým titulom. Rozhodnutie o nostrifikácii preto závisí od konkrétnej spoločnosti alebo inštitúcie a predovšetkým od právnych predpisov danej krajiny.

Ako sa štúdia dokončí?

Na konci štúdia každý študent vypracuje záverečnú prácu, ktorú následne musí obhájiť. Obhajoba prebieha online formou.

Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.
Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Bratislava Institute of Business
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.