MBA – Master of Business Administration

Štúdium MBA patrí medzi najprestížnejšie štúdiá na celom svete. Jednotlivé programy sa zameriavajú nielen na teóriu, ale predovšetkým na aplikáciu získaných znalostí v praxi, vďaka čomu umožňujú študentom bohato zužitkovať všetky vedomosti.

Programy MBA
Master of Business Administration

Základné informácie
o štúdiu MBA

Podmienky prijatia
Vysokoškolské vzdelanie alebo relevantné skúsenosti na vedúcej alebo manažérskej pozícii.
Metóda a forma výučby
Štúdium prebieha kompletne online prostredníctvom systému elektronického vzdelávania.
Jazyk výučby
Štúdium v slovenskom jazyku s akceptáciou angličtiny.
Dĺžka štúdia
12 - 16 mesiacov
Začiatok štúdia
Individuálne
Študijné materiály
Všetky študijné materiály sú k dispozícii v študentskom systéme.
Seminárne práce
Rozsah seminárnej práce je 8 - 12 normostrán
Ukončenie štúdia
Záverečná práca (min. 30 normostrán)
Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.
Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Bratislava Institute of Business
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.