O InštitúteInštitút forenzných vied
a bezpečnostno-právnych štúdií

Na našom inštitúte preferujeme odlišný prístup k vzdelávaniu v porovnaní s ostatnými školami. Prioritou sú pre nás znalosti, skúsenosti a ich aplikácia v praxi a reálnom živote.
https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2020/05/img-about-us.jpg
https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2020/04/bgn-slider-blue-corner-left.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

O InštitúteInštitút forenzných vied
a bezpečnostno-právnych štúdií

Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje postgraduálne vzdelávanie v profesijných vzdelávacích programoch MBA, LLM a MPA.

Na inštitúte môžu študovať nielen policajti v služobnom pomere, ale aj zamestnanci ministerstva vnútra a ostatných rezortov, ktorých zložky takisto uskutočňujú ochranu práva. Škola je otvorená aj pre civilných uchádzačov, ktorí majú po dosiahnutí stredoškolského vzdelania a dostatočnej praxe záujem študovať profesijné programy s bezpečnostno-právnou problematikou.

https://www.ifbs.sk/wp-content/uploads/2019/04/portfolio-03.jpg

Lektorský tím Inštitútu forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií sa skladá z kvalitných odborníkov, pričom každý z nich sa venuje konkrétnej oblasti daného vzdelávacieho programu. Ide o špičkových profesionálov s mnohoročnou praxou z oblasti forenzných vied, bezpečnosti, práva, kriminológie, bezpečnostného manažmentu a krízového riadenia, pedagogiky a ekonómie, ktorí pôsobia nielen v akademickej sfére, ale aj v rámci verejnej správy, v nadnárodných firmách či v bezpečnostných zboroch. Profesionalita a dlhodobá prax našich odborníkov prispieva ku kvalitnému osvojeniu znalostí a následnej aplikácii týchto znalostí našimi študentmi v praxi.

Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií sa špecializuje najmä na poskytovanie vzdelávacej, vedecko-výskumnej, poradenskej a znaleckej činnosti predovšetkým v oblasti bezpečnostnej, právnej, sociálnej, pedagogickej, ekonomickej a manažérskej. Špecializujeme sa na profesijné vzdelávacie programy LLM (Master of Laws), MBA (Master of Business Administration) a MPA (Master of Public Administration).

Na našom inštitúte preferujeme odlišný prístup k vzdelávaniu, než majú ostatné školy. Prioritou sú pre nás znalosti, skúsenosti a ich aplikácia v praxi a reálnom živote. Vďaka tomu môžu študenti všetky nadobudnuté poznatky dostatočne zúročiť a posunúť sa tak vyššie na svojom kariérnom rebríčku. Prínosom je aj online forma štúdia, prebiehajúca prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzať na výučbu. Tým sa otvára možnosť štúdia aj osobám časovo vyťaženejším, ktorí by inak na výučbu nemali dostatok času.

Našim hlavným cieľom je poskytnúť jedinečné vzdelávacie programy, ktoré reflektujú vývojové trendy vo vymenovaných oblastiach a prispievajú tak k možnému kariérnemu rastu našich študentov a účastníkov. Vízia Inštitútu forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je stať sa inštitútom profesijného vzdelávania prvej voľby pre rezort MV, Polície, HaZZ cestou skvalitňovania existujúcich študijných programov.

iahea
eacbe
acahe big
logocrbme2
logo blue
aect-300x53
vector-logo-300x109
cofse
aompi-300x73
iafse
O inštitúte

Prečo študovať
na IFBS

Misia inštitútu

Poslaním Inštitútu forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je rozvíjať jeho postavenie ako centra kvalitného odborného vzdelávania a vedeckej organizácie v oblasti kriminalistiky a bezpečnostných štúdií.

Vízia inštitútu

Vízia Inštitútu forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je stať sa inštitútom profesijného vzdelávania prvej voľby pre rezort MV, Polície SR a HaZZ cestou skvalitňovania aktuálnych študijných programov.

Kľúč k úspechu

Vo vzdelávaní a výskume flexibilne reagujeme na zmeny bezpečnostnej situácie, právne zmeny, výskyt nových bezpečnostných rizík a procesy europeizácie a internacionalizácie.

Kvalitné vzdelávanie

Indikátorom kvality profesijných vzdelávacích programov, ktoré poskytujeme, ako aj celej inštitúcie sú okrem iného aj prestížne akreditácie a členstvá v národných aj nadnárodných asociáciách.

Aktuálne témy

Študijné programy profesijného vzdelávania sa permanentne inovujú v nadväznosti na aktuálne aj dlhodobé bezpečnostné riziká, právne zmeny a kvalifikačné potreby bezpečnostných zložiek, zamestnancov rezortu ministerstva vnútra a zamestnancov verejnej správy.

Konkurenčné výhody

Prestížny titul a nové poznatky predstavujú veľkú konkurenčnú výhodu. Podnetné informácie, konzultácie s tútormi, tvorba seminárnych prác – to všetko vás môže posunúť dopredu profesijne aj ľudsky.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.
Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Bratislava Institute of Business
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.